اصلی‌ترین مزایده‌ها در سطوح بین المللی چیست؟
5 خرداد اصلی‌ترین مزایده‌ها در سطوح بین المللی چیست؟

مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد این نوع مزایده مرسوم‌ترین نوع مزایده‌است. در این مدل خریداران برای خرید یک کالا با پِشنهاد قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی قبل...

 مزایده و انواع آن در تجارت و کسب وکار چیست؟
5 خرداد مزایده و انواع آن در تجارت و کسب وکار چیست؟

آنچه که به عنوان تعریف مزایده معمولاً ارائه می‌شود در واقع نوع خاصی از مزایده ‌است که آن‌را با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد بیان می‌کنند. اما اصولاً...