چگونگی مدیریت صحیح یک جلسه کاری
16 مهر چگونگی مدیریت صحیح یک جلسه کاری

1."چگونه یک جلسه را مدیریت کنیم " « نکته 10» دستور جلسه «رعایت اولیت بندی ها» از طرق مختلف مثل کلامی یا ارسال ایمیل و ارسال پیام های متنی و ... به کسانی که ...