صادرات به عراق و بازاریابی در کردستان عراق
29 دی صادرات به عراق و بازاریابی در کردستان عراق

عراق با نام رسمی جمهوری عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیااست. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه...