نمایشگاههای بین المللی تهران ، ایران و جهان
5 بهمن نمایشگاههای بین المللی تهران ، ایران و جهان

نمایشگاه های بین المللی تهران هر ساله در تهران در محل دائمی نمایشگاه در بزگراه چمران جنوب به شمال برگزار می گردد. جهت دسترسی به تاریخ و اطلاعات نمایشگاههای بین ...