مزایده و انواع آن در تجارت و کسب وکار چیست؟
5 خرداد مزایده و انواع آن در تجارت و کسب وکار چیست؟

آنچه که به عنوان تعریف مزایده معمولاً ارائه می‌شود در واقع نوع خاصی از مزایده ‌است که آن‌را با عنوان مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد بیان می‌کنند. اما اصولاً...