اصلی‌ترین مزایده‌ها در سطوح بین المللی چیست؟
5 خرداد اصلی‌ترین مزایده‌ها در سطوح بین المللی چیست؟

مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد این نوع مزایده مرسوم‌ترین نوع مزایده‌است. در این مدل خریداران برای خرید یک کالا با پِشنهاد قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی قبل...