با کالاهای تقلبی در نمایشگاه چگونه برخورد کنیم؟
4 اردیبهشت با کالاهای تقلبی در نمایشگاه چگونه برخورد کنیم؟

استفاده از محصولات تقلبی در نمایشگاه ها نمایشگاه ها بازتابی از وضعیت بازارهستند و برروی محدوده و تنوع محصولات و خدماتی که یک صنعت ارائه کرده، متمرکز شده است. ...