پیش بینی روسیه از قیمت نفت در سال 2018 :
31 فروردین پیش بینی روسیه از قیمت نفت در سال 2018 :

وزارت اقتصاد روسیه پیش بینی خود را از قیمت نفت اورال کشورش در سال پیش روی میلادی افزایش داد که پیامد توافق ادامه کاهش تولید نفت کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در نش...