کسب اطلاعات مفید از بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی
18 اردیبهشت کسب اطلاعات مفید از بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی

جمع آوری اطلاعات بازدیدکنندگان تجزیه تحلیل های صورت گرفته پس از نمایشگاه که با جمع آوری اطلاعات بازدیدکنندگان صورت می گیرد، حجم کار درگیر شده را کاهش می دهد. ...

کارهای مطبوعاتی که توسط غرفه داران انجام می شود
13 اردیبهشت کارهای مطبوعاتی که توسط غرفه داران انجام می شود

کارهای مطبوعاتی یک روش ارزان و مؤثر برای جلب توجه عموم برای شرکت و حضور در نمایشگاه شما است.مزیتی که این کار تبلیغاتی دارد تأثیر گذاری برروی مقالات موجود می باش...

چه اقداماتی لازم است تا غرفه داران و برگزار کنندگان جهت جذب بازدیدکننده بیشتر انجام دهند؟
12 اردیبهشت چه اقداماتی لازم است تا غرفه داران و برگزار کنندگان جهت جذب بازدیدکننده بیشتر انجام دهند؟

فرستادن دعوت نامه برای بازدیدکنندگان خاص فرستادن دعوتنامه های شخصی برای بازدیدکنندگان و مشتریان، نویدبخش واکنش خوب به محصولات آن نمایشگاه است. انگیزه اصلی یک ...

بررسی عوامل پیاده سازی و ساخت غرفه در نمایشگاه
6 اردیبهشت بررسی عوامل پیاده سازی و ساخت غرفه در نمایشگاه

ساخت و طراحی غرفه توسط شرکت سازنده یا خودتان گزینه های مختلف موجود برای ساخت یک غرفه شرکتی که غرفه اش را در خودش می سازد یک شرکت ساخت و ساز غرفه که یک پیما...

خدمات مورد نیاز غرفه داران برای حضور در نمایشگاه
1 اردیبهشت خدمات مورد نیاز غرفه داران برای حضور در نمایشگاه

خدمات قابل ارائه به غرفه داران زمانیکه یک غرفه دار ضوابط و مقررات حضورش را دریافت کرد، آنگاه تاییدیه ثبت نام غرفه خود را برای رزرو از طریق اینترنت دریافت خواه...