محتويات قراردادهای خارجي
6 خرداد محتويات قراردادهای خارجي

ذكر مشخصات كامل طرفين قرارداد قيد نام خريدار و فروشنده با ذكر آدرس دقيق و كامل هر يك در قرارداد ضروري است زيرا به جز خريدار و فروشنده هيچ شخص ديگري متعهد قرا...

اصلی‌ترین مزایده‌ها در سطوح بین المللی چیست؟
5 خرداد اصلی‌ترین مزایده‌ها در سطوح بین المللی چیست؟

مزایده انگلیسی یا مزایده استاندارد این نوع مزایده مرسوم‌ترین نوع مزایده‌است. در این مدل خریداران برای خرید یک کالا با پِشنهاد قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی قبل...