بررسی پیگیری های صورت گرفته پس از نمایشگاه توسط غرفه داران
19 اردیبهشت بررسی پیگیری های صورت گرفته پس از نمایشگاه توسط غرفه داران

بررسی ها و پیگیری های صورت گرفته توسط شرکت ها پس از برگزاری نمایشگاه، برای کنترل سطح موفقیت و برنامه ریزی های آینده، لازم و ضروری می باشد، بدین صورت که این قسمت...

کسب اطلاعات مفید از بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی
18 اردیبهشت کسب اطلاعات مفید از بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی

جمع آوری اطلاعات بازدیدکنندگان تجزیه تحلیل های صورت گرفته پس از نمایشگاه که با جمع آوری اطلاعات بازدیدکنندگان صورت می گیرد، حجم کار درگیر شده را کاهش می دهد. ...

بررسی عوامل پیاده سازی و ساخت غرفه در نمایشگاه
6 اردیبهشت بررسی عوامل پیاده سازی و ساخت غرفه در نمایشگاه

ساخت و طراحی غرفه توسط شرکت سازنده یا خودتان گزینه های مختلف موجود برای ساخت یک غرفه شرکتی که غرفه اش را در خودش می سازد یک شرکت ساخت و ساز غرفه که یک پیما...