مراحل و روش صادرات به روسیه
30 دی مراحل و روش صادرات به روسیه

کشور روسیه تصمیم دارد درعضویت کامل سازمان جهانی ((WTO )) قرار گیرد ، پس باید تابع قوانین این سازمان باشد.کالا یا محصولات صادراتی برای صادرات به روسیه اگر با مال...