پروفرما چیست ؟
25 آذر پروفرما چیست ؟

پيش فاكتورها (Proforma-Invoice) در اين صورتحساب قيمت به وسيله صادركننده به مشتري بالقوه خود در خارج داده مي شود. در اين مرحله قرار دادي براي خريد يا فروش كالا...