راهکارهای ایجاد شده جهت تبلیغات در نمایشگاه بین المللی

راهکارهای ایجاد شده جهت تبلیغات در نمایشگاه بین المللی

تبلیغات و روابط عمومی، بخش ضروری از برنامه ریزی در نمایشگاه ها است. موفقیت در نمایشگاه با سطح توجه بازدیدکننده در غرفه بدست می آید. با توجه به اینکه غرفه داران نباید در زمان نامناسب در نمایشگاه حضور پیدا کنند، جذب و دعوت بازدیدکنندگان به یک غرفه نمایشگاهی کار سختی نیست. یک شرکت حاضر در نمایشگاه باید با تلاش خیلی بیشتری در پرداختن به مخاطبان عام در غرفه سرمایه گذاری کند.

کارهای مطبوعاتی وتبلیغاتی توسط برگزارکنندگان نمایشگاه

شرکت های نمایشگاهی بمنظور جذب بازدیدکنندگان و دیگر غرفه داران، بخش عمده ای از بودجه اشان را صرف تبلیغات می کنند، بدین صورت بروشورها در نمایشگاه بین المللی بر تمام زبان های اصلی چاپ شده و برای مخاطبان مرتبط در کشورهای مختلف منتشر می شوند. بازدیدکنندگان موجود در چارچوب بازاریابی مستقیم، اغلب دعوتنامه ها و بروشورهای کاملی را دریافت می کنند. همچنین شرکت کنندگان حاضر در نمایشگاه در تبلیغات مرتبط با هر روزنامه حرفه ای قرارگرفته می شود و در مجله ی مرتبط با آن رخدادی که برگزار می شود، ثبت شود . علاوه براین برگزارکنندگان از تمام روش های تبلیغاتی دیگر نیز استفاده می کنند.

مطبوعات توسط برگزارکنندگان، به جواب های زیادی در رسانه ها دست یافته اند. بویژه مطبوعات تخصصی با برگزاری رخدادهای حرفه ای به اطلاعات و خبرها و نوآوری هایی راجع به آن صنعت ها دست یافته اند.

مدت زمان کوتاهی قبل از شروع نمایشگاه ها، اطلاعات و دعوتنامه ها به روزنامه ها و مجلات روزانه فرستاده می شوند. برگزار کنندگان نمایشگاه نیز از ویژگی ها و خدمات خاص این نمایشگاه برای دیگر نمایشگاه ها یا حتی حاضرین در نمایشگاه خودش تبلیغ می کنند، در نتیجه این اطمینان حاصل می شود که بازدیدکنندگان حضور به عمل می آورند.

برای هر غرفه شخصی نیز، غرفه دار باید از هر ترفندی استفاده کند تا بازدیدکنندگان را سمت خود جذب کند. برگزارکنندگان به غرفه داران ابزارهایی را به صورت پولی یا رایگان برای تبلیغات و بالا رفتن روابط آن شرکت با بازدیدکنندگان ارائه می دهند، که این فرم ها معمولا از سایت های برگزارکنندگان دانلود شده و مواد تبلیغاتی درخواست شده با جزئیات شرکت مشخص می شوند.

  • اسم شرکت و آدرس آن
  • موقعیتش در سالن و تعداد غرفه های شرکت
  • لوگو در صورت نیاز

متعاقبا، برگزار کنندگان نمایشگاه کمسیونی در زمینه مواد مورد استفاده چاپی در نمایشگاه بمنظور جذب و ارائه دعوتنامه به بازدیدکنندگان برگزار می کنند.

با این حال، این روش نشان می دهد که این شرکت در نمایشگاه حضور پیدا کرده و هیچ اطلاعات دیگری از آن شرکت و محصولاتش که در نمایشگاه به نمایش گذاشته، ارائه نمی دهد. در نتیجه بمنظور دستیابی به تأثیر بیشتر، به معیارهایی چون بروشورها و دعوت نامه های شخصی نیاز داریم.